Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky on-line obchodu www.niaczechandslovak.com, www.nia.cz a www.nia-sperky.cz

Společnost:

NIA CZECH & SLOVAK s.r.o.
Ve Vrchu 292/4, Praha 8
180 00

IČO: 03829561, DIČ: CZ03829561

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (NIA CZECH & SLOVAK) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Přístup k těmto obchodním podmínkám má kupující jak při nákupu na stránkách prodejce tak odkaz na jejich znění je mu vždy zaslán prodejcem při realizované objednávce a tento má možnost si je kdykoli zobrazit.
b) Prodávající je plátcem DPH
c) Prodávající NIA CZECH & SLOVAK je právnická osoba zapsaná u Městského soudu v Praze č.j C 238315 od 27/3/2015

d) Prodávající NIA CZECH& SLOVAK se zavazuje, že poskytnuté informace klientů (osobních údajů) nebude dále šířit třetím stranám. Veškeré údaje jsou velmi dobře chráněny a zabezpečeny proti zneužití. Se zpracováním citlivých osobních údajů nakládáme nanejvýš opatrně a budou využívány pouze pro nezbytně nutné kroky jako je vyřízení objednávky.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Na žádost zákazníka (písemně či telefonicky) tyto údaje vymažeme z naší databáze.

 II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách NIA CZECH & SLOVAK, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně  uvedeny jako závazné. NIA CZECH & SLOVAK (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k údržbě

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen na uvedené adrese (viz. Dopravní podmínky)  předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

IV. Objednání zboží, uzavření smlouvy, autorizace objednávky

a) Od 1. ledna 2014 se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím, které je prodávající povinen zaslat zákazníkovi a to včetně trvalého odkazu na znění obchodních podmínek.

b) Prodávající je v závislosti na charakter obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu,vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Změny v objednávce jsou možné jen pokud daný produkt má uvedeny potřebné atributy a tuto změnu umožňuje (tedy pokud je u produktu zadána možnost změny barvy, rozměru apod.) Není-li u produktu možnost volit jiné než uvedené možnosti, není v možnostech e-shopu zákazníkovi vyhovět a bude informován o zrušení objednávky a to elektronickou formou, popř. telefonicky

V. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách www.niaczechandslovak.com, www.Nia.cz a www.nia-sperky.cz jsou uváděny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen a to zejména v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží se nepřipočítává hodnota dopravy a to v případě nákupu nad 1500,- Kč. V tomto případě hradí dopravu zboží prodávající. 

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

VI. Dodací lhůta

Místo doručení je vždy to, které zákazník uvede v objednávce jako cíl dopravy nebo dodání zboží.
Toto místo může zákazník změnit, je ale nutné se s prodejcem předem dohodnout nejlépe písemně elektronickou poštou, popř. telefonicky.

Zasílání po ČR a SK - Pokud je objednané zboží skladem, je zásilka odeslána do 2 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. V případě výběru platby na bankovní účet je zboží odesláno do 2 dní od připsání částky na náš účet.

Pokud zboží není skladem, bude kupující informován o době dodání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

VII. Dopravní podmínky, poštovné

Zasílání po ČR a SK – při platbě předem DOPRAVA ZDARMA v případě nákupu nad 1500,-

Způsob doručení :

1)  DPD (platba předem – ZDARMA nad 1500,-)

2)  Osobní odběr na provozovně (po předešlé platbě na účet číslo 268945697/0300)  na adrese NIA CZECH & SLOVAK s.r.o. Argentinská 38,  Praha 7, 170 00. Osobní odběr je možný kdykoliv po předešlé domluvě.

 

Způsob platby:

1) Platba předem na účet číslo 268945697/0300

a) převodem

b) platba kartou online

2) Dobírkou

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

VIII. Záruka, servis

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014. a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

Záruční podmínky

1. Kupující je povinen bezprostředně při předání zboží překontrolovat stav zakoupeného výrobku, zda je výrobek v pořádku a odpovídá objednanému zboží.

2. Poškozený výrobek je nutno neprodleně vrátit prodejci a písemně či telefonicky požádat o nápravu.

3. Kupující může vadné zboží na reklamaci předat / zaslat zpět svému prodejci nebo odeslat přímo na adresu uvedenou na faktuře. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby během přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zásilka musí být označena nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat reklamované zboží. Také k němu musí být přiložena kopie nákupního dokladu (paragon nebo faktura). Pokud toto není splněno, může to být důvodem odmítnutí zboží k reklamaci.

4. Kupující doloží platnost záruky předložením faktury, kde je uveden datum prodeje. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno,  doloží také doklad o předchozí reklamaci.

5. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním výrobku (např. nošení šperků při koupeli, sportu, úklidu, kontaktu s kosmetickými, čistícími a dalšími chemickými přípravky), na škody způsobené běžným užíváním a opotřebením (ošoupání pozlacených šperků, změna barvy léčivých kamenů) či mechanickým poškozením (např. přetržení řetízku, náramku). Návod k péči o šperky je součástí každého zakoupeného šperku.

6. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení nebo výměna zboží je možná, za zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě, avšak pouze v případě, že zboží splňuje požadavky na vrácení zboží – zcela nenošené a nepoškozené v původním obalu. 

7. Nárok na vracení peněz nebo výměnu výrobku vzniká po 3. oprávněné reklamaci. Běžné opotřebení, poškrábání, roztržení, opotřebení pozlacené vrstvy a jiné poškození zboží v důsledku běžného užívání nelze považovat za výrobní vadu a tudíž se nejedná o oprávněnou reklamaci. Pokud po  3. oprávněné reklamaci požaduje kupující vrácení peněz nebo výměnu výrobku je mu zcela vyhověno.

Se svou žádostí musí zákazník prodejci předložit doklad, ve kterém jsou potvrzeny předchozí oprávněné reklamace a kopii dokladu, kde je uvedená kupní cena – částka, kterou zákazník požaduje vrátit. Peníze konečnému zákazníkovi vrací firma NIA CZECH SLOVAK, u které zboží zakoupil a kde mu byla vystavena faktura. Peníze jsou vráceny vždy převodem na účet zákazníka.

8. Prodávající má právo odmítnout přijetí reklamovaného zboží v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

9.  Vrácení zboží zaslané zpět firmě NIA CZECH SLOVAK na dobírku nemůže být z důvodu nemožnosti kontroly zboží akceptováno a prodávající takovou zásilku nepřevezme.

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující jako konečný spotřebitel má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 - pokud jde o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
 - právo na výměnu vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
- pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží. Stejné právo zákazníkovi náleží, pokud jde o vady odstranitelné, ale zboží nemůže řádně užívat vzhledem k opětovnému vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje vada bránící řádnému užívání, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a vyskytne se znovu. Větším počtem vad se rozumí, pokud má zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud si oprava vyžádá delší dobu, musí prodávající zákazníka o této skutečnosti informovat, v případě souhlasu zákazníka s touto informací sdělí prodávající zákazníkovi termín, do kdy bude reklamace vyřízena. Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací ( zejména poštovného, které zaplatil za odeslání zboží k reklamaci ). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci, má kupující také právo na náhradu nákladů k tomuto odstoupení. Pokud zákazník požaduje náhradu nákladů na poštovné při odesílání aktuální reklamace jak je uvedeno výše, musí si o náhradu písemně požádat. Není možné se domáhat proplacení nákladů zpětně po vyřízení reklamace.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční lhůta prodlužuje pouze o dobu trvání reklamace a to i v případě, že odstranění vady proběhlo výměnou výrobku dodáním nové věci (při výměně výrobku nezačíná běžet nová dvouletá záruční lhůta!). V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje. Doba reklamace se počítá ode dne převzetí reklamovaného zboží prodávajícím do dne vyřízení reklamace.

Po vyřízení reklamace / opravy bude zboží zasláno zpět zákazníkovi. Adresa bude odpovídat adrese odesílatele při převzetí reklamace, pokud zákazník písemně nebude požadovat odeslání na jinou adresu.

V případě, že reklamované zboží nebude zákazníkem převzato, vrátí se zpět odesílateli a prodávající bude kontaktovat zákazníka (v případě, že je uvedeno telefonní číslo nebo e-mailová adresa). Pokud se zákazníka nepodaří zkontaktovat, bude zásilka uložena u prodávajícího do té doby, než bude zákazník sám prodávajícího kontaktovat, nejdéle však 7 dní o vrácení zásilky prodávajícímu.

Opravy a neoprávněné reklamace
V případě neoprávněné reklamace / opravy (mechanické poškození, opotřebení způsobené běžným užíváním, odření, přetržení, zlomení, atd.) prodávající zákazníkovi zboží opraví na náklady zákazníka dle platného ceníku, který mu bude na žádost sdělen. Po opravě bude zboží odesláno na náklady zákazníka a cena za opravu a poštovné bude účtována dobírkou.

IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Zákazník má právo na vrácení peněz, odstoupení od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. 
Zboží nesmí být používané, nošené či poškozené!
Zboží musí být zabalené v původním obalu - originální krabička, sáček, certifikát.

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující (spotřebitel) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující (spotřebitel)  kontaktuje prodávajícího a písemně uvede (vyplněním níže přiloženého formuláře), že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 
Odstoupení od smlouvy v praxi znamená, že kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. 
Pokud se zákazník takto rozhodne, musí nepoškozené zboží a bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně návodu, faktury a veškerého dodaného příslušenství zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání). Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem,
na kterém se obě strany dohodnou. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto paragrafu je částka vrácená kupujícímu v plném rozsahu.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží vedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti platným zákonem.

XI. Puncovní značky

Zde uvádíme dle ust.§39 odst.3 puncovního zákona české puncovní značky. Jsme registrováni u PÚ Praha.

 

 

 

 

V Praze dne 1.9.2015

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.